نقاشان معمولی و حرفه ای

از قلم کاران – نقاشان که توانائی رنگ آمیزی بصورت حرفه ای با قلمهای مختلف را دارند ( این افراد توانائی عملیاتی زیرسازی کا ر را بخوبی میدانند)    100 نفر

غلطک کاران – نقاشان حرفه ای که توانائی رنگ آمیزی بصورت حرفه ای را با انواع رولر دارند ( این نقاشان نیز توانائی عملیاتی زیرسازی را بخوبی میدانند) و آماده سازی سطوح                100 نفر

پیسوله کاران – نقاشان که توانائی انجام عملیات رنگ آمیزی را بصورتLOW PRESSURE SYSTEM  با پیستوله های برقی و بادی ( کاسه رو و کاسه زیر) برای تمامی رنگهای روغنی و اپوکسی و رنگهای WATERBASE                                                               100 نفر

پرشر تنک کاران- نقاشانی که میتوانند عملیات رنگ آمیزی را بصورت PRESSURE TANK LOW PRESSURE SYSTEM   کار کنند این نقاشان توانائی انجام عملیاتهای ویژه را نیز دارند      100 نفر

مولتی سیستم کاران – نقاشانی که توانائی انجام عملیاتهای رنگ آمیزی ظریف و حساس را دارند100 نفر

 

نظرسنجی

نظر شما درباره ی محتوای سایت ؟

اهداف شرکت

یکی از مهم ترین اهداف شرکت حفظ کیفیت موجود برای پروژه های آینده جهت جلب رضایت مشتری می باشد.

پیمانکاری یزد آمادگی خود را جهت انواع خدمات رنگ و پوششهای ضد حریق درتمامی زمینه ها جهت پروژه های بزرگ پل سازی ، ساختمانی و... اعلام می دارد.

Scroll to Top